MUDr. Katarína Pešoutová, praktický lekár pre dospelých